Drents Heideschaap

Onze Drentjes,

Onze schaapskudde werkt met het Drentse heideschaap. Een zeer sober en sterk ras, bijzonder geschikt voor de moeilijker toegankelijke natuurgebieden. Drentse heideschapen zijn levendig, attent en nieuwsgierig van aard en hebben een prettig karakter. Daarnaast hebben ze een hoge mate van zelfredzaamheid, maar kunnen ze ook erg vertrouwd reageren op hun bekende verzorger. Hierdoor zijn ze goed geschikt voor kinderboerderijen of op locaties met publieksactiviteiten.

Het ras is buiten kijf het oudste schapenras in West-Europa. Migranten brachten het ras waarschijnlijk vanuit Frankrijk mee naar Nederland, waar het al vanaf 4000 v.Chr voorkomt, met name in Drenthe en de oostelijke helft van Overijssel. Zeg maar op de arme zandgronden in het oosten van Nederland. Het Drents Heideschaap is hiermee het laatste overblijfsel van een schapenhouderij zoals deze hier zo'n 6000 jaar geleden al plaatsvond. Waar vroeger enorme kuddes gehouden werden, zijn er nu niet veel Drentse heideschapen meer over. Het kleine aantal wordt als kwetsbaar gezien en er dreigt altijd uitsterving. .
Kenmerken van het Drents heideschaap zijn een ranke bouw, een lange wollige staart die tot voorbij de hakken kan reiken, ruige, stugge en wat sluike wol, doffe beharing op kop en poten en een rechte neus. De ooien hebben hoorns, stikken of zijn hoornloos. De rammen hebben indrukwekkende dubbel gekrulde hoorns. Bijna alle kleuren zijn mogelijk. Onze herder houdt met de rammenkeuze ook rekening met de kleur van de vacht en de kwaliteit van de vacht zodat bijna alle mogelijke combinaties in onze kudde voorkomen. Alleen goedgekeurde rammen worden voor de fokkerij ingezet


Drents heideschaap met haar lam

                                                             Drents heideschaap met haar lam

Een goedgekeurde Drents heideschaap fokram

Overdag grazen onze dieren op de Borkeld, 's nachts verblijven deze schapen in het weiland bij de schaapskooi. Soms, als de schapen ver weg zijn, wordt er in een raster overnacht. Er zijn plannen om nabij ’n witten een nieuwe (kleine) kooi te bouwen inclusief een informatiecentrum.

Gebruik

Het Drents heideschaap werd vooral gehouden om zijn mest, die onmisbaar was in de akkerbouw. Met de uitvinding van kunstmest werden heidevelden ontgonnen en de schaapskuddes overbodig. Tegenwoordig wordt het Drents heideschaap gehouden om historische redenen en voor het begrazen van heidegebieden en duinen om deze in stand te houden. De lange stugge wol is geschikt om te vilten en te spinnen. Onze kudde is één van de drie kuddes opgenomen in het presidium Drents heideschaap van Slow Food.
De textielontwerpster Claudy Jongstra verwerkt wol van haar eigen kudde Drentse heideschapen. Ze gebruikte het materiaal onder andere voor de film Star Wars: Episode I - The Phantom Menace.