De stichting Schaapskudde hof van Twente is een ANBI goedgekeurde organisatie